Wat doet Positieve Energie?

Laagdrempelig past Positeive Energie de volgende disciplines toe.

 

Opstellingen

Opstellingen vormen een methode die op een snelle en effectieve manier de kern van een vraagstuk in beeld brengt en de vraagsteller een inzicht geeft. Een opstelling staat niet op zich. Er zit een samenhang in de opbouw en uitwerking van de thema's per deelnemer. Dit vraagt om een zorgvuldinge opbouw die wordt ondersteund door oefeningen van NLP, Reiki en de Natuur. 

Ik neem je mee en geef je de mogelijkheid om een nieuw inzicht te krijgen op het door jou ingebrachte thema. Door er mee bezig te gaan en er op een afstand naar te kijken ben je in staat een stap verder te gaan, waardoor je nieuwe perspectieven ziet. Hierdoor ontstaat er meestal een oplossing waardoor je rust ervaart. Innerlijke rust.

                                       

Reiki


Reiki heeft zijn oorsprong in Japan waar Mikao Usui in 1922 reiki begon uit te dragen na zijn lange zoektocht van vasten en mediteren op de berg Kurama. Hij noemt het zelf  "Usui Reiki Ryono". In het japans betekend Ryono 'therapie'. Reiki bestaat uit 2 japanse woorden: Rei en Ki die respectievelijk 'geest' of 'ziel' en 'levenskracht' betekenen. In het westen bekend als universele levensenergie.  

Lees meer op www.almereiki.nl. 

Reiki is een vorm van werken met universele energie. In deze vorm wordt de energie doorgegeven via de handen. Degene die de hand 

oplegt, maakt niet iemand beter, maar fungeert alleen als doorgeefluik. Het is de ontvanger van deze energie, die, zij het onbewust, het werk verricht.

 

NLP (Neuro Liquistisch Programeren)


De gebeurtenissen om ons heen kunnen we niet veranderen. De manier waarop we ermee omgaan wel. NLP gaat over hoe wij reageren op prikkels uit onze omgeving en hier bewust anders mee leren omgaan. Het resultaat is dat je anders gaat kijken en anders gaan ervaren. Hierdoor onstaat rust. Innerlijke rust. NLP geeft inzicht in dit gehele proces en reikt gereedschap aan hoe anders met situaties om te gaan.

 

Hardlopen

Bram Bakker geeft in de Volkskrant van 17 maart jl aan dat runingtherapie, hardlopen een goedkoop en veilig alternatief is voor medicijnen tegen depresiviteit. Antidepressiva zijn momenteel misschien wel de meest cotroversiele groep medicijnen. Niemand weet hoe ze exact werken.
Ga lekker hardlopen op een heel rustig tempo en je bent snel weer de oude. Deze therapie wordt ook aangeboden in de zomerworkshop van Positeive Energie 

 

Psychometrie

Alles bestaat uit energie.Sommige energie-vormen kunnen we duidelijk waarnemen; de wind die door de bomen waait, de zon die schijnt enzovoort.

Andere energie-vormen zijn minder eenvoudig waar te nemen, zoals de energie die aan voorwerpen en foto's "kleeft".

Dit noemen we psychometreren. Nico heeft d.m.v. cursussen en trainen zichzelf toegelegd om dit te verfijnen en zal tijdens de Positieve Energie-dag laten zien , hoe dit in zijn werk gaat.


 

 

 

Contact

Positieve Energie Aaltje Noordewierlaan 76
1403 JE Bussum
Ronald: 06 1760 2164
Nico: 06 3471 3194
positieve.energiedag@gmail.com