Algemene Voorwaarden

Het komt voor dat mensen zich in hun enthousiasme hebben 

opgegeven voor deelname aan de positieve energie dag, maar dat zij zich, om wat 
voor reden dan ook, op het laatste moment weer hebben afgemeld.  
Hierdoor krijgen we te maken met een wijziging van de groepsgrootte en hierdoor ons programma op het laaste moment op aan moeten passen. 
Om dergelijke verrassingen te voorkomen, hebben we deze algemene voorwaarden opgesteld, zodat zowel cursisten als wij (tijdig) weten waar we aan toe zijn.

Inschrijving

 1. Inschrijving verloopt uitsluitend via het inschrijfformulier op deze site.
 2. Bij inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier beschreven.
 3. Inschrijving is alleen geldig na ontvangst van betaling.
 4. Plaatsing geschiedt op volgorde van (ontvangen) betaling.

Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden bij inschrijving.
 2. Indien betaling tot maximaal 2 werkdagen na inschrijving niet is ontvangen, wordt de inschrijving via het Inschrijfformulier als niet verstuurd beschouwd.
 3. Het verschuldigde bedrag dient in één keer te worden voldaan.
 4. Betaling geschiedt door overmaking van het verschuldigde bedrag naar bankrekeningnummer NL42RABO0379854112 t.n.v. R. Smout o.v.v. Positieve Energie Dag; datum en eigen naam 

Bevestiging deelname

 1. Na ontvangst van inschrijving én betaling, ontvang je een e-mail waarin, bij voldoende plaatsen, je deelname wordt bevestigd.

Vol = vol

 1. Wanneer het maximaal aantal deelnemers is bereikt, wordt dat vermeld op de website en face book. 
 2. Plaatsing geschiedt op volgorde van (ontvangen) betaling.
 3. Als je je hebt ingeschreven maar niet geplaatst kan worden, krijgt je daar via e-mail bericht van.
 4. Het overgemaakte bedrag wordt dan binnen 3 werkdagen volledig teruggestort.
 5. Je kunt je naam laten plaatsen op een wachtlijst voor de eerstvolgende keer.
 6. Je op een wachtlijst laten plaatsen is vrijblijvend en verplicht je tot niets.
 7. Mensen op de wachtlijst krijgen bij de eerstvolgende Positieve Energie Dag voorrang bij plaatsing.
 8. Voor iedere Positieve Energie Dag is het, ook voor mensen op de wachtlijst, nodig je opnieuw in te schrijven en aan de betalingsvoorwaarden te voldoen.

Annulering

 1. Wij Ronald Smout en Nico Langendorff, behouden ons het recht voor om een cursus of een workshop naar eigen inzicht en op elk moment te annuleren.
 2. Bij annulering van de workshop door ons, wordt voor aanvang van de Positieve Energie Dag het volledige bedrag binnen 3 werkdagen teruggestort.

Afzeggingen

 1. Afzegging door de cursist graag tijdig bekendmaken via e-mail of telefoon.
 2. Afzeggen van deelname via e-mail is tot 14 kalenderdagen voor aanvang is kosteloos.
 3. Bij afzeggen van deelname via e-mail en/of het contactformulier via de website gelijk aan of korter dan 14 kalenderdagen voor aanvang , wordt 50% van het totale gestorte bedrag ingehouden en het resterende bedrag binnen 3 werkdagen teruggestort.
 4. Bij afzeggen van deelname via e-mail en/of het contactformulier via de website gelijk aan of korter dan 7 kalenderdagen voor aanvang vindt géén restitutie 

 

Contact

Positieve Energie Aaltje Noordewierlaan 76
1403 JE Bussum
Ronald: 06 1760 2164
Nico: 06 3471 3194
positieve.energiedag@gmail.com